პროდუქცია

20
# 5065184
19.95o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
68 %
# 0004282
25.00o 8.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5080256
33.25o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5053740
23.75o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5082690
25.65o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
K399 ლამინირებული იატაკი - Pine Sankrest
56 %
# 0000399
25.00o 11.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5053746
23.75o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5082693
25.65o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5078231
28.50o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
44 %
19.80o 11.00o

Richwood C0065 1218*197*12 მმ

# 000351
19.80o 11.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
60 %
25.00o 10.00o

ლამინირებული იატაკი K406 Oak evr

# 0000406
25.00o 10.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5080102
33.25o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5053161
14.50o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5053176
14.50o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
40 %
25.00o 15.00o

ლამინირებული იატაკი 4278 Oak Corona

# 0004278
25.00o 15.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5068979
23.75o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
# 5068978
14.50o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
ლამინირებული იატაკი Blan – manger
78 %
# 0001113
45.00o 10.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
ლამინირებული იატაკი Tirian
51 %
45.00o 22.00o

ლამინირებული იატაკი Tirian

# 0001114
45.00o 22.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება
ლამინირებული იატაკი  AC5 შოვიანი Tenerife Oak 12X159X1380 (33 class)
59 %
# 5045344
37.00o 15.00o
სურვილების სიაში დამატება
შედარების სიაში დამატება