ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

ონლაინ ფასი 0.95o
50 %
1.90o 0.95o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი A20/20

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.00o
50 %
2.00o 1.00o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი D35/30

კალათაში დამატება
2.00o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი C20/25

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.25o
50 %
2.50o 1.25o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი D40/45

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 2.00o
43 %
3.50o 2.00o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი D70/70

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 3.50o
36 %
5.50o 3.50o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი D80/85

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.15o
50 %
2.30o 1.15o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი E30/30

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.20o
29 %
1.70o 1.20o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი E40/40

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.15o
50 %
2.30o 1.15o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი D30/35

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 2.35o
50 %
4.70o 2.35o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი H65/80

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.50o
21 %
1.90o 1.50o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი I60/60

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 2.75o
50 %
5.50o 2.75o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი I95/95

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 3.50o
42 %
6.00o 3.50o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი I110/110

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.15o
50 %
2.30o 1.15o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი N35/35

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 3.50o
34 %
5.30o 3.50o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი S85/90

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 3.20o
50 %
6.40o 3.20o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი T105/90

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.40o
50 %
2.80o 1.40o

კლასიკური ჭერის პლინტუსი U50/50

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 1.35o
50 %
ონლაინ ფასი 1.15o
50 %
ონლაინ ფასი 2.50o
32 %
ონლაინ ფასი 1.50o
40 %
ონლაინ ფასი 1.25o
50 %
2.50o 1.25o

ჭერის პლინტუსი P45/50

კალათაში დამატება
ონლაინ ფასი 4.50o
41 %
ონლაინ ფასი 2.00o
41 %
3.40o 2.00o

რელიეფური პლინტუსი W60/60I

კალათაში დამატება