ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

THERMOFLEX (BASE Ρ) 10LT (აკრილის სერთიფიცირებული თერმოსაიზოლაციო საღებავი)
# 03-ΤΜ1-10

THERMOFLEX (BASE Ρ) 10LT (აკრილის სერთიფიცირებული თერმოსაიზოლაციო საღებავი)

   THERMOFLEX - ეს არის უმაღლესი ხარისხის თერმოსაიზოლაციო საღებავი გარე კედლებისა და ტერასისათვის. მის შემადგენლობა-ში შედის სპეციალური თერმ... იხილეთ მეტი

   THERMOFLEX - ეს არის უმაღლესი ხარისხის თერმოსაიზოლაციო საღებავი გარე კედლებისა და ტერასისათვის. მის შემადგენლობა-ში შედის სპეციალური თერმოკერამიკული ნანონაწილაკები, რომ-ლებიც უზრუნველყოფენ თერმოსაიზოლაციო თვისებებს, რაც ხელს უწყობს ენერგიის ეკონომიას როგორც ზამთარში, ისე ზაფხ-ულში. დაიტანება ნებისმიერ ახალ და ძველ ზედაოირზე. ქმნის დრეკად და წყალგაუმტარ, გარე პირობებისადმი მაღალი მდგრად-ობის მქონე მემბრანას. უზრუნველყოფს შესანიშნავ მქრალ ზედაპ-ირს. THERMOFLEX - ეს არის ცივი ფერი, რომელსაც ახასიათებს  მზის შუქის არეკვლის მაღალი ხარისხი. ის შეიძლება გამოვიყენოთ ცალკე, როგორც საღებავი ან როგორც 100% ACRYL THERMONOSYSTEM სისტემის დამასრულებელი ნაწილი, რაც ქმნის ალტერნატიული იზოლაციის სისტემას.

  •    შეფერილობა: ხელმისაწვდომია თეთრ და 3 საბაზო ფერთა გადაწყვეტაში.
  •    შეფუთვა: 750მლ, 3ლ, 10ლ.

იხილეთ ნაკლები

   ზედაპირის მომზადება:

  • პროდუქტის საიმედო მოჭიდების უზრუნველსაყოფად, ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და თავისუფალი ისეთი დეფექტებისაგან, როგორიცაა მიკრული(მიწებებული) მასალები, მტვე-რი, ცხიმი, ზეთი, ჟანგი, ხავსი, ორთქლი და ა.შ.
  • ახალ ან ფოროვან ზედაპირებზე წინასწარ დაიტანეთ რეკომენდირებული გრუნტის შრე(პრაი-მერი, წყალდამცავი).
  • პროდუქტს კარგად მოურიეთ(აურიეთ) და დაიტანეთ 2 შრედ.
  • მექანიკური დატვირთვებისადმი სრულ მდგრადობას აღწევს 20-30 დღეში.

 

დასატანი ხელსაწყოები:

  • ფუნჯი.
  • ლილვაკი(კატოკი).

   მუშაობის დროს ხელსაწყოები იქონიეთ ჭურჭელში „სველ“ მდგომარეობაში. ინსტრუმენტებიდან სრულად დააბრუნეთ პროდუქტი(საღებავი) ჭურჭელში და ინსტრუმენტი გარეცხეთ თბილი, საპნიანი წყლით. თუ პროდუქტი(საღებავი) გაშრება გაწმინდეთ იგი მხოლოდ ძლიერმოქმედი სარეცხი საშუალებით. არ ჩაუშვათ(ჩააქციოთ) ნარეცხი წყალი გრუნტის წყლებში(გრუნტში).

   დაფარვა: 6 - 8 მ2/ლიტრი ერთ პირზე;

   გაზავება: პირველი პირისათვის - 15% წყალი; მეორე პირისათვის - 5-10% წყალი;

   შრობა: 1 -2 საათი, დატანის პირობები მიხედვით;

  

უსაფრთხოების ნორმები: შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილზე. მოარიდეთ კანთან და/ან თვალებთან შეხებას. თვალში მოხვედრის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ გამდინარე წყლით, აუცილებლობის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს. გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. სამუშაო სივრცე კარგად უნდა ნიავდებოდეს. დატანის დროს გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები.

   ევროსტანდარტის თანახმად ამ ტიპის პროდუქტში აქროლქდი ორგანული ნივთიერებების დასაშვები რაოდენობაა 40 გრ/ლ. მოცემულ პროდუქტში აქროლადი ორგანული ნივთიერებების რაოდენობა 37 გრ/ლ შეესაბამება ამ ტიპის პროდუქტზე ევროკავშირის მოთხოვნებს.

  

ნარჩენებთან მოპყრობა:

   გარემო რომ არ დავაბინძუროთ, პროდუქტის ნარჩენებს ესაჭიროება განსაკუთრებული დამუშავება. შესაბამისად არ გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების შეკრებისა და უტილიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს.

   შენახვა: გამოყენების შემდეგ მჭიდროდ დაახურეთ თავი ჭურჭელს, რათა შეინახოთ შემდგომი მოხმარებისათვის. შეინახეთ გრილ ადგილზე. დაიცავით გაყინვისა და მზის პირდაპირი სხივებისაგან.

   საღებავის დახასიათებასთან დაკავშირებული „EL.OT * 7.88.“ ჩანაწერი წარმოადგენს ბერძნული სტანდარტის ნაწილს, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება საღებავის მახასიათებლები.

  • არ გამოიყენოთ(დაიტანოთ) 6 °C-ზე დაბალი და 40 °C-ზე მაღალი ტემპერატურისა 80%-ზე მეტი ფარდობითი ტენიანობის დროს. გამოყენებისათვის არახელსაყრელმა პირობებმა შესაძლოა შეცვალოს პროდუქტის ხარისხობრივი თვისებები.

შემოთავაზებული პროდუქცია