ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

სინტან სოლო ვენტი ეკს 5.7 კგ/კვ.მ (1*7მ)
# 00827

სინტან სოლო ვენტი ეკს 5.7 კგ/კვ.მ (1*7მ)

მოდიფიცირებული რულონური ბიტუმო პოლიმერული SBS ბიტუმო პოლიმერული; მოდიფიცირებული; რულონური; მაღალსიმყარიანი პოლიესტერით; ქვედა მხარე დაცულია თერმოგამძ... იხილეთ მეტი

მოდიფიცირებული რულონური ბიტუმო პოლიმერული SBS

ბიტუმო პოლიმერული; მოდიფიცირებული; რულონური; მაღალსიმყარიანი პოლიესტერით; ქვედა მხარე დაცულია თერმოგამძლე ფენით "სინტანი"; დატანილია ადგეზიური გრძივი გოფრირება

 

 

იხილეთ ნაკლები

პროდუქტი მარაგშია
ფასი: 120.00o 108.00o

სიგანე მ 

1

სიგრძე მ

7

ბიტუმის ბაზა კგ/მ2

5,7

ბაზა მ

მაღალსიმყარიანი
პოლიესტერი

გახლეჩვის კოეფიციენტი გაჭიმვისას Н/50 მ 

600

გაჭიმვა % 

20

თბოგამძლეობა არანაკლებ 2 საათი ტემპერატურაზე °С

100

წყალგამძლეობა დაწნევის დროს, არა ნაკლებ
0,2 მეგაპასკალი 2 საათის განმავლობაში მპა

არ გასვლია
წყალი

  • საიმედოობა და გამძლეობა;
  • სწრაფი მონტაჟი;
  • ტრადიციულ ორშრიან გადაწყვეტებთან შედარებით, შენობის მზიდ კონსტრუქციაზე დატვირთვის შემცირება;
  • გადახურვის კონსტრუქციის ნარჩენი ტენიანობის პრობლემის გადაწყვეტა სპეციალური სავენტილაციო არხების მეშვეობით;
  • ერთშრიანი გადაწყვეტის ეკონომიური მიზანშეწონილობა;
  • მაღალი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები.

გამოიყენება ახალი და ძველი სახურავების გასაკეთებლად ან სარემონტოდ. ამავდროულად შენობა შესაძლოა იყოს ექპლუატირებადი. პროდუქტი წარმოადგენს მაღალხარისხიან საიზოლაციო მასალას.

 

მსგავსი პროდუქცია