პროდუქცია

გიდროიზოლ ტკპ 4,0  (1*10მ2)
# 00887

გიდროიზოლ ტკპ 4,0 (1*10მ2)

ჰიდროიზოლი - ეს არის მინისფუძიანი(მინატილო, მინაქსოვილი,პოლიესტერი) ჰიდროსაიზოლაციო და გადასახური ხვეულა მასალა. სახანძრო უსაფრთხოების მაჩვენებლები წვ... იხილეთ მეტი

ჰიდროიზოლი - ეს არის მინისფუძიანი(მინატილო, მინაქსოვილი,პოლიესტერი) ჰიდროსაიზოლაციო და გადასახური ხვეულა მასალა. სახანძრო უსაფრთხოების მაჩვენებლები წვადობის ჯგუფი Г4, ГОСТ 30244 სტანდარტის მიხედვით; აალების ჯგუფი B3, ГОСТ 30402 სტანდარტის მიხედვით; ალის გავრცელების ჯგუფი РП4, ГОСТ 30444 სტანდარტის მიხედვით;

იხილეთ ნაკლები

პროდუქტი მარაგშია
ფასი: 52.00o
მიწოდების პერიოდი: 3-5 სამუშაო დღე

სპეციფიკაცია

მაჩვენებელი

მნიშვნელობა

ფუძის სახეობები

X - მინატილო

T - მინაქსოვილი

Э - პოლიესტირი

საფარის სახეობა

К - მსხვილმარცვლიანი  ნაყარი
П - მტვრისმაგვარი ნაყარი ან პოლიეთილენის ფირი

გაშიფრვის მაგალითი "ХКП"

ფუძე - მინატილო (Х)

ზედა საფარი -

მსხვილმარცვლიანი (К)

ქვედა საფარი - მტვრის-

მაგვარი ნაყარი ან პოლი-

მერული ფირი (П)

 

ტექნიკური მახასიათებლები

მაჩვენებელი

მნიშვნელობა

1 მ2 მასალის წონა, ზღვრებში.
ХКП/ТКП/ЭКП
ХПП/ТПП/ЭПП

3,5 - 7,0 კგ
1,5 - 4,0 კგ

თბომედეგობა 2 სთ-ის მანძილზ

80°С

დრეკადობა R = 25,0 ± 0,2 მმ რადიუსის მრგვალ ძელზე
(ნიმუშის ზედაპირზე არ უნდა იყოს ბზარები)

0°С

რღვევის ძალა გაჭიმვისას

- მინატილოზე

- მინაქსოვილზე

- პოლიესტერზე

450 ნ

550 ნ

500 ნ

წყალშთანთქმა 24 საათში 

არაუმეტეს 1,0%

ქვიშის ნაყარის დანაკარგი

(მსხვილმარცვლოვანი ნაყარის დროს)

არაუმეტეს
15%

 

ლოჯისტიკის მონაცემები

პადონის სიგრძე/სიგანე 

1,2/1,0 მ.

ხვეულების რაოდენობა
(ზედა შრის მასალებისათვის)

20-დან 42 ხვეულამდე
(1 მ2 მასალის წონის მიხედვით)

ხვეულების რაოდენობა
(ქვედა შრის მასალებისათვის)

20-დან 42 ხვეულამდე
(1 მ2 მასალის წონის მიხედვით)

 

ჰიდროიზოლი გამოიყენება მომზადებულ ზედაპირზე შედნობის მეთოდით დაწებებით, თავისუფლად განთავსებულ მასალაზე გადადებით შედნობის გზით გადაბმით.
გასადნობად გამოიყენება საწვავი აირის(გაზიას) ან სხვა საწვავის მწველი(ე.წ. „გარელკა“). საფარის მოწყობა შესაძლებელია წელიწადის ნებისმიერ დროს გარდა თოვლიანი და წვიმიანი ამინდისა.

 

მსგავსი პროდუქცია