GE

პროდუქცია

არანაქსოვი თერმოშეკრული გეოტექსტილი
არანაქსოვი თერმოშეკრული გეოტექსტილი

არანაქსოვი თერმოშეკრული გეოტექსტილი

გეოტექსტილი - მასალა წარმოადგენს სინთეტიკურ ქსოვილს, რომელიც მოქსოვილია მყარი და მტკიცე ძაფებით. ნედლეულად გვესახება პოლიმერული პლასტმასი - პოლიეფირი; პოლიპროპილენი და პოლივინილქლორიდი.  დანამატის სახით გამოიყენება - ბამბა და სხვადასხვა ტიპის ბეწვეული. 

იხილეთ რეკომენდებული პროდუქცია

გეოტექსტილის შემადგენლობა და მოწყობილობა განისაზღვრება გამოყენების სფეროს მიხედვით:


სიმკვრივე

გ/მ2

გამოყენების

სფერო

100 - 150

სადრენაჟე სისტემები, ბაღის ბილიკები, გაზონები

და დეკორატიული წყალსატევები

200 - 300

ტროტუარები, დიდი ხელოვნური წყალსატევები და სადრენაჟო არხები

350 - 450

გაჩერებები და მსუბუქი ავტომობილების გზები

400 - 500

სატვირთო ტრანსპორტსთვის განკუთვნილი გზები

350 - 600

რკინიგზები, ავტობანები და ადგილობრივი მნიშვნელობის აეროპორტების ასაფრენ-დასაჯდომი ბილიკები


 • მრავალფუნქციურობა - სხვადასხვა ნედლეულისგან დამზადებულ მასალას, გააჩნია მრავალი უნიკალური თვისები, რომლის წყალობითაც გამოიყენება შემოქმედებითი მოღვაწეობის ნებისმიერ სფეროში.
 • სიმტკიცე -  მასალა, ინარჩუნებს რა სამუშაო მაჩვენებლებს, უძლებს სხვადასხვა ტიპის დაწოლას, დატვირთვასა და გაწელვას.
 • ელასტიურობა -  მზა პროდუქტი, ინარჩუნებს რა საწყის სტრუქტურას, იჭიმება საწყისი მაჩვენებლიდან არანაკლებ 40%-ზე, ასეთი მაჩვენებლის გამო, შეფასებულია უმაღლესი ნიშნით, საგზაო და სარკინიგზო მშენებლობაში.
 • მისაღები ფასი - შემადგენელი ნედლეულის ხელმისაწვდომობის გამო, მასალის დამზადება შესაძლებელია მისაღებ ფასში, რაც განაპირობებს აღსამართი ობიექტებისთვის, გასამზადებელი საფუძველისთვის საჭირო ქვიშისა და ქვის რაოდენობის შემცირებას.
 • ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდი - სინთეტიკური ბოჭკო, მედეგია ტენის, სითბოსა და სიცივის მიმართ,  მისი სტრუქტურა არ ზიანდება მჟავიან და ტუტიან გარემოში. მწერები და მღრღნელები თავს არიდებენ პოლიმერულ მასალასთან კონტაქტს.
 • მარტივი მონტაჟი -  მასალა იწარმოება რულონებში, რომლის განი მერყეობს 2-დან 6 მეტრამდე, ხოლო სიგრძე 40-100მეტრი. ჯეოტექსტილი იგება რულონის გაშლის საშუალებით, 20-30სმ-იანი გადაფარვებით. ზედმეტი მასალა, მარტივად იჭრება დანით ან მაკრატლით.

საინტერესო ფაქტი!  იმ შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციის ვადა, რომლის საფუძველშიც გამოყენებულია ჯეოტექსტილი, იზრდება 50-100%-ით, მაშინ როდესაც, მასალის ღირებულება შეადგენს, სამშენებლო ხარჯის არაუმეტეს 0.01%-ს.

 • საგზაო მშენებლობა -  გზების მთავარ მტრად გვევლინება ვიბრაცია და გრუნტის ფენების გამტარობა, რომელთა გამოც, საგზაო მშენებლობისას გამოყენებული საფუძველის ბალიში, აღირევა საფუძველის გრუნტთან. ჯეოტექსტილი, რომელიც ტროტუარის ფილის ქვეშ არის განთავსებული, უზრუნველჰყოფს ფენების განცალკევებას, მონაკვეთის მძიმე ფრაგმენტი არ იძირება რბილ, ტენიან გრუნტში. ჯეოტექსტილის სიმკვრივე საგზაო მშენებლობაში განისაზღვრება 250-400 გ/მ2-ით, იმის მიხედვით, შეხება გვაქვს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზასთან, თუ - ფედერალურთან;
 • სადრენაჟე სისტემები -  მასალა გამოიყენება გრუნტისა და წვიმის წყლების გამტარად, სააგარაკო, მუნიციპალური ტერიტორიებიდან.  ჯეოტექსტილით შემოიკვრება პერფორირებული მილები, რათა არ მოხდეს გრუნტის დასველებით მიღებული რბილი მასით, პერფორაციის  ამოვსება;
 • საბაღო ტერიტორიების მოწყობა - ჯეოტექსტილი გამოიყენება ბაღისა და გაზონის სარეველისაგან დასაცავად;
 • ხელოვნური რეზერვუარები -  მონაკვეთზე ღია ტიპის აუზისა თუ ხელოვნური ტბის გამზადებისას, გეოტექსტილი გამოიყენება საჰიდროსაიზოლაციო მასალის მექანიკური დაზიანებისგან დამცავ მასალად (ქვები; ხის ფესვები და ა.შ.);
 • კერძო მშენებლობაში, გეოტექსტილის ქსოვილი, გამოიყენება ფუნდამენტის მოსაწყობად, რათა დაიცვას დაწევისა და ხის ფესვებისგან.