პროდუქცია

ვილატექსი იზოლი ს ნ ტპპ 3.0 კგ/კვ.მ(1*15 მ)
# 00786

ვილატექსი იზოლი ს ნ ტპპ 3.0 კგ/კვ.მ(1*15 მ)

რულონური ბიტუმო პოლიმერული SBS ბიტუმო პოლიმერული; მოდიფიცირებული; რულონური; მინაბოჩკოვანი;

რულონური ბიტუმო პოლიმერული SBS

ბიტუმო პოლიმერული; მოდიფიცირებული; რულონური; მინაბოჩკოვანი;

იხილეთ ნაკლები

პროდუქტი მარაგშია
ფასი: 95.00o
მიწოდების პერიოდი: 3-5 სამუშაო დღე

სიგანე

1

სიგრძე

15

ბიტუმის ბაზა

კგ/მ2

3,0

ზაგახლეჩვის კოეფიციენტი გაჭიმვისას Н/50

600/500

თბოგამძლეობა არანაკლებ 2 საათი

°С

90

წყალგამძლეობა დაწნევის დროს, არა ნაკლებ
0,2 მეგაპასკალი 2 საათის განმავლობაში

მპა

არ გასვლია წყალი

  • სანდოობა
  • გრძელვადიანი დაცვა
  • მონტაჟის სწრაფი განხორციელება
  • თითქმის ყველა კლიმატურ პირობებებს
    ერგება საქართველოში

გამოიყენება ახალი და ძველი სახურავების გასაკეთებლად ან სარემონტოდ. ამავდროულად შენობა შესაძლოა იყოს ექპლუატირებადი. პროდუქტი წარმოადგენს გადახურვის - ვილატექსის სისტემის პირველ/ ქვედა ფენას.

მსგავსი პროდუქცია