ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროდუქცია

საყალიბე სისტემა LICO
საყალიბე სისტემა LICO
საყალიბე სისტემა LICO
საყალიბე სისტემა LICO
#

საყალიბე სისტემა LICO

ინდივიდუალური პანელების მსუბუქი წონისა და მათი მარტივი, კარკასული კონსტრუქციის საშუალებით, LICO-ს სისტემა იდეალურია ხელით აწყობისა და დემონტაჟისთვის.

ინდივიდუალური პანელების მსუბუქი წონისა და მათი მარტივი, კარკასული კონსტრუქციის საშუალებით, LICO-ს სისტემა იდეალურია ხელით აწყობისა და დემონტაჟისთვის.

იხილეთ ნაკლები

  • ვადრატული და სწორკუთხა ფორმების განივი კვეთის სექციებისთვის 20 სმ x 20 სმ-დან 60 სმ x 60 სმ-დე 5-სანტიმეტრიანი ინტერვალებით;

  • უფრო დიდი ფართობის განივი კვეთის სექციებისთვის დამატებითი მაერთებლებით;

  • სასურველ სიმაღლეებზე რეგულირება მაქსიმუმ 4.50 მ-დე 50 სმ-იანი ინტერვალებით და პანელების სამი სხვადასხვა სიმაღლით (0.50 მ / 1.00 მ / 3.00 მ);

  • ახალჩასხმული ბეტონის მაქსიმალური დასაშვები წნევა 80 კნ/მ²;

  • აღჭურვილია სამუშაო და დაბეტონების პლატფორმებით.

სვეტების ყალიბების სისტემა
ფოლადის კონსტრუქციებით მარტივად აგებული სისტემა, რომელიც არ საჭიროებს ამწე დანადგარების მომსახურებას.

ასაწყობად სწრაფი და მარტივი

LICO-ს პანელი სამი სიმაღლისა და რამდენიმე გადასაბმელი ელემენტისგან შედგება. არსებული ელემენტის დაკარგვა შეუძებელია, რადგან პანელზე სამუდამოდ მაგრდება.

რგოლსარჭები ყველა პანელზე
რგოლსარჭები, ამწე დანადგარებით ტრანსპორტირების შემთხვევაში,მზიდი წერტილების როლს ასრულებენ. რგოლსაჭერი ასევე გამოიყენება, როგორც პანელების გადასაბმელი საშუალება.

შემოთავაზებული პროდუქცია