ბლოგი

რემონტისას ხშირად დაშვებული შეცდომები - სამზარეულოს ელექტროგაყვანილობა

28 აპრილი
რემონტისას ხშირად დაშვებული შეცდომები - სამზარეულოს ელექტროგაყვანილობა

სამზარეულოს ელექტროგაყვანილობა ყველაზე დიდი დატვირთვით მუშაობს, ამის მიზეზი გახლავთ იმ ელექტრომოწყობილობების მრავალფეროვნება, რომელიც გამოიყენება სამზარეულოში. 

ავტომატური ამომრთველები

მაღალი დატვირთვისა და შემდგომში პრობლემებისაგან თავის დაცვის მიზნით - ელექტრომომარაგების ფარის აწყობის დროს განცალკევებით უნდა იქნას დაყენებული ორი ავტომატური ამომრთველი: 

ერთ ავტომატურ ამომრთველზე უნდა მიერთდეს სამზარეულოს განათება და შტეფსელები.

მეორე ავტომატზე კი მაცივრის ელექტროკვება, შესაბამისად სამზარეულოში რომელიმე მოწყობილობის მიერ მოკლე ჩართვის შემთხვევაში მაცივარი შეძლებს დამოუკიდებლად მუშაობის გაგრძელებას.

არ დაზოგოთ თანხები ელექტროსადენების შეძენის დროს

ზედმეტი საფრთხისაგან თავის არიდებისთვის გამოიყენებთ ხარისხიანი ელექტროსადენები, რადგანაც მცირე კვეთის და/ან უხარისხო ელექტროსადენები ექსპლუატაციის პროცესში ცხელდება და მოკლე ჩართვის შანსი მკვეთრად იზრდება.

ჩამრთველ-გამომრთველის მექანიზმები

ჩამრთველ-გამომრთველებისა და შტეფსელების შერჩევის დროს ყურადღება მიაქციეთ მექანიზმს, აუცილებელია ისინი დამზადებული იყოს ტემპერატურამედეგი მასალისაგან

ავტომატური გამთიშველიდან გამანაწილებელ კოლოფამდე აუცილებლად გამოიყენეთ მაღალი კვეთის მქონე სადენი.

 

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის გათვალისწინება სამზარეულოში შეუფერხებლად და კომფორტულად საქმიანობის შესაძლებლობას მოგცემთ.

გაარემონტე გონივრულად ციტადელთან ერთად.

შეგიძლიათ ასევე იხილოთ ჩვენი ბლოგი სამზარეულოს წყალმომარაგების მოწყობის შესახებ.