ბლოგი

OSB-ს სახეობები: შემადგენლობა, სტრუქტურა და წარმოება

8 აპრილი
OSB-ს სახეობები: შემადგენლობა, სტრუქტურა და წარმოება

ორიენტირებული ბურბუშელოვანი ფილა (OSB) იწარმოება ბრტყელი, ხის ანათალისა და სპეციალური შემკვრელი ნივთიერების, წნეხში გატარებით.  

OSB-ს დამზადების პირველი ეტაპი ნედლეულის დახარისხება. ნედლეულად გამოიყენება ხის  შემდეგი ჯიშები: ასპენი, ნაძვი, ფიჭვი და ვერხვი.

დახარისხების შემდეგ, ხორციელდება მორების მექანიზირებული გასუფთავება ქერქისგან. გასუფთავებული მორები იჭრება  ნაწილებად, რის შემდეგაც  ხდება ბურბუშალის დამზადება, ეტაპის დასასრულს, ბურბუშალა შრება კონვეირული მეთოდით.

შემკვრელი ნივთიერების სახით, OSB-ს ფილებში გამოიყენება ცვილი და  წებოვანი მასალა, რომელიც დამზადებულია პარაფინის, ფორმალდეჰიდის ზეთის, ან ბორის მჟავის ბაზაზე. შემკვრელი ირევა ბურბუშელასთან ერთად. მიღებული მასა ისხმება ერთგვაროვანი ხალიჩის სახით და მიემართება წნეხის აპარატისკენ.

ფილების წნეხი მუშაობს 5N/მმ2  წნევით და წებოს გამყარებისთვის საჭირო 170-200 გრადუსი ტემპერატურით. ტემპერატურა და წნევა, პრესიერების ზონაში მუდმივად კონტროლდება. დაწნეხვის შემდეგ მიმდინარეობს წიბოების ჩამოჭრა. მოწმდება  მასალის სისქე, სიმკვრივე და სხვა ტექნიკური პარამეტრები.

მასალის ხარისხის საკონტროლო შემოწმების შემდეგ, OSB-ს იჭრება სტანდარტული ფორმატის ელემენტებად. საჭიროების შემთხვევაში ხდება წიბოების პროფილირება. მიღებული ფილები მიდის მარკირებისა და შეფუთვის დანადგარებზე.

OSB ფილების ნაირსახეობა:

▪ OSB1 - სხვა ფილებთან შედარებით გააჩნია დაბალი ტენმედეგობა, შესაბამისად გამოიყენება მხოლოდ მშრალ, არასამეწარმეო კონსტრუქციებში.

▪ OSB2 - მასალა გამოიყენება მზიდი კედლების აღსამართად მშრალ პირობებში.

▪ OSB3 - ყველაზე გავრცელებული მასალაა მოპირკეთებასა და მშენებლობაში. შეუძლია გადაიტანოს მზიდი დატვირთვები; აქვს ფასისა და ფუნქციონალის ოპტიმალური შეფარდება. ტექნიკური  მახასიათებლები იძლევა  მაღალი ტენიანობის მქონე ადგილებში გამოყენების საშუალებას.

▪ OSB4 - ყველაზე მტკიცე და ძვირი მასალა. ზემდგრადობა იძლევა სამშენებლო კონსტრუქციებსა და მაღალი დატვირთვის, ტენიან გარემოში, გამოყენების საშუალებას.

*OSB3 და OSB4 არ არის წყალგამძლე. წყალგამძლეა მხოლოდ წებო, რომელიც არ კარგავს თავის თვისებებს წყალთან კონტაქტისას. ამიტომაც, უშუალოდ ფილა უნდა დავიცვათ წყლის პირდაპირი მოხვედრისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში გაიჟღინთება.  

OSB ფილის ორთქლგამტარობა:

Water vapour permeability, μ (dry/wet), რომლის მაჩვენებელიც შეიძლება ჩაიწეროს შემდეგნაირად 200/150. ეს არის  ოთქლგამტარობის შედარებითი კოეფიციენტი მშრალ და ტენიან ადგილას. აჩვენებს მხოლოდ იმას, თუ რამდენად ცუდად ატარებს OSB ფილა ორთქლს, ჰაერთან შედარებით, რადგან არ არის მხოლოდ ხის ბურბუშალა, არამედ ხისა და ზეთების ერთობლიობაა, რომელიც იწვევს დაბალ ორთქლგამტარობას.

 

OSB-ს დამუშავება:

ფილის შემადგენლობისა და სტრუქტურის წყალობით, შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპით დამუშავება.  დასაშვებია, გაჭრა, გათლა, გახვრეტა, გაშალიშენება, დახერხვა და ფრეზირება, როგორც სტაციონალური ასევე მცირე ზომის ელექტრო და მექანიკური ხელსაწყოებით.

ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი OSB-ს ფილებთან მუშაობისას, არის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება. შესაბამისად, რეკომენდებულია გამოვიყენოთ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. შენობაში აუცილებელია ვენტილაცია.

 

OSB ფილების შესაძლებლობა, დაიჭიროს სამაგრი:

მაღალი სიმკვრივე და ფილაში ბოჭკოების არსებობა, უზრუნველყოფს ფიქსაციის სიმყარეს. დასაშვებია ნებისმიერი ტიპის სამაგრის, ან სჭვალის გამოყენება, როგორიცაა: თვითმჭრელი, ლურსმანი, დუბელი და  ა.შ.  სამაგრის ფიქსაცია შესაძლებელია წიბოდან 10მმ-ს დაცილებით. უკიდურეს შემთხვევაში შესაძლებელია ლურსმნით დამაგრება წიბოდან 6მმ დაცილებით.

ორიენტირებულ ბურბუშელოვან ფილაზე, შესაძლებელია მაღალი ხარისხის საღებავის გამოყენება.

ფილის დამუშავებისას უნდა გავითვალისწინოთ:

▪ აუცილებელია ზედაპირი დაიგრუნტოს შეღებვამდე. თუ ზედაპირი გაშალაშინებულია, აუცილებელია მინიმუმ ორი ფენა გრუნტის გამოყენება, რადგანაც დამუშავებულ OSB-ს ეზრდება შეწოვის უნარი.

▪ OSB-სთვის რეკომენდებულია გამოვიყენოთ გრუნტი, რომლის შემცველობაშიც შედის ხავსისგან დამცავი დანამატები.

▪ რეკომენდებულია მსუბუქი მოხეწვა თითოეული ფენა გრუნტის ან/და საღებავის გამოყენებისას. ასეთი მეთოდი უზრუნველყოფს საღებავის თანაბრად გადანაწილებას მთლიან ზედაპირზე.

▪ რეკომენდებულია ტენგამძლე საღებავების გამოყენება, ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნება, თუ გამოვიყენებთ ლაქს, ან აკრილის ბაზაზე დამზადებულ საღებავს.

*OSB-ს პანელების შეწებება შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის  ხის წებოთი. შესაწებებელი ზედაპირის მოხეწვა, ბევრად უფრო მტკიცეს გახდის შეწებების ნაკერს.

მასალის ეკოლოგიური სისუფთავე:

OSB-ს ფილებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი სადავო საკითხია, მასალის ტოქსიკურობა და ჯანმრთელობისთვის საზიანობა. ის შემკვრელი ნივთიერება, რომელიც გამოყენებულია ფილის დამზადების პროცესში შეიცავს მელამინოფორმალდეჰიდურ  და ფენოლფორმალდეჰიდურ  ზეთებს, რომლებიც მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებისას გამოყოფენ ფორმალდეჰიდს. ამიტომაც დამყარდა აზრი, რომლის მიხედვითაც მასალა უფრო საშიშია ვიდრე DSP და ფანერა.

თუმცა, წებოსა და ზეთების შემცველობა ორიენტირებულ ბურბუშელოვან ფილაში უდრის 3%-ს, მაშინ, როცა დსპ-ში მათი შემცველობა - 12-14%-ია.

ევროპაში გამოიყოფა OSB-ში ფორმალდეჰიდის შემცველობის სამი ჯგუფი:

▪ Е1 - до 0,1 ppm, 0,125 მგ/მ³;

▪ Е2 - 0,1 - 1,0 ppm, 0,125 - 1,25 მგ/მ³;

▪ E3 - 1,0 - 2,3 ppm, 1,25 - 2,87 მგ/მ³.

მშენებლობაში გამოიყენება E1-E2 ფორმალდეჰიდის ემისიის მქონე მასალა, ხოლო E3 ფორმალდეჰიდის ემისიის მასალის წარმოება აკრძალულია.

OSB-ს გამოყენების არეალი:

როგორც კონსტრუქციული მასალა, ორიენტირებული ბურბუშელოვანი ფილა გამოყენების არეალით კონკურენციას უწევს მდფ-ს; დვპ-სა და ფანერას.

კედლების შეფუთვა და მოპირკეთება: მასალა მდგრადია დეფორმაციის მიმართ და  თავსებადია ნებისმიერი ტიპის დეკორაციულ და მოსაპირკეთებელ მასალასთან.

შავი იატაკის დაგება: OSB გამოიყენება იატაკების შექმნისთვის უნაკერო ბეტონის საფუძვლებსა და ხის კოჭებზე.  თავსებადია ნებისმიერი ტიპის ხმის/თბო იზოლაციის მასალებთან. მსუბუქ კონსტრუქციებში, გამოიყენება როგორც იატაკის საფარი.

მთლიანი საფარის შექმნა გადახურვის ქვეშ: მაღალი სიმტკიცის გამო, უძლებს ქარის მაღალ დატვირთვებს, შესაბამისად, გამოიყენება ნებისმიერი ტიპის სახურავის ქვეშ.

მზიდი კონსტრუქციები: OSB ფილის სიმყარის გამო, შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ნაგებობის შექმნა.

ავეჯის წარმოება: სხვადასხვა სისქის OSB-ს ფილისგან შესაძლებელია ფუნქციური და დეკორატიული ელემენტების დამზადება.

 

გაითვალისწინეთ!

შენობის კონსტრუქციებში OSB-ს გამოყენების შემთხვევაში, მიღებულ უნდა იქნას ვენტილაციის დამატებითი ზომები.