ბლოგი

ფასადის მომზადება თერმოსაიზოლაციო სისტემის მონტაჟისთვის (ნაწილი 1)

23 იანვარი
ფასადის მომზადება თერმოსაიზოლაციო სისტემის მონტაჟისთვის (ნაწილი 1)

თერმოიზოლაციის მიზანი - შენობის ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა

თერმოსაიზოლაციო მასალების კლასიფიკაცია

 

ფასადის გადაწყვეტა

საძირკვლის ნაწილის გადაწყვეტა

სისტემის მონტაჟი

რეკომენდაციები სამუშაოების წარმოებისთვის

  1. სამშენებლო ხარაჩოს დაყენება;
  2. დამცავი სამშენებლო ბადე;
  • ატმოსფერული ნალექისგან დასაცავად
  • მზის პირდაპირი სხივების ასარიდებლად
  1. მონტაჟი ტემპერატურაზე: +5ºС -დან +30ºС-მდე;
  2. დასრულებულია შიდა ,,სველი პროცესი“;
  3. შევსებულია კარისა და ფანჯრის ჭრილები;
  4. დასრულებულია გადახურვის სამუშაოები.

ზედაპირის მზაობა

ზედაპირის მომზადება

ზედაპირის მზაობის შემოწმება

 

საწყისი ხაზის დაყენება